​Forventet levering for 50 mg er uviss. Det er ikke lenger mulig å få tak i Metoprolol 100 mg tabletter.

Metoprolol brukes ved høyt blodtrykk, hjertekrampe (angina pectoris), rytmeforstyrrelser i hjertet og for å beskytte hjertet etter akutt hjerteinfarkt. Metoprolol kan også brukes til å forebygge migreneanfall og ved økt skjoldbruskkjertelfunksjon.

Statens Legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut metoprolol tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig til 15.01.2018.

Råd til leger

 • Leger må vurdere om pasienten skal settes over på behandling med metoprolol depottabletter der det er mulig
 • Pasienter som skal bruke metoprolol tabletter, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kunden dersom det har blitt gjort et bytte fra tabletter til depottabletter
 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger av metoprolol tabletter uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning 
 • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for metoprolol tabletter og gi det til kunden
 • Apoteket bør skrive på pakningen at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må
  derfor være nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter

 • Ta kontakt med legen din for å få en vurdering av annen behandling
 • Vær nøye med å følge råd fra lege og apotek

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder metoprolol kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Metoprolol «Mylan».

Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering: 

 • Refusjonskode:
  ICPC: -22,-51, K74, K75, K78, K79, K80, K86, K87, N89.
  ICD: -22, G43, I10, I11, I12, I13, I15, I20, I21, I22, I47, I48, I49, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 27.09.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 15.01.2018.  

​Fant du det du lette etter?