​Metycor brukes som diagnostisk test av ACTH-mangel, ved differensialdiagnostisering av ACTH-avhengig Cushings syndrom og til behandling av pasienter med endogent Cushings syndrom.  

Legemiddel som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut kapsler med metyrapon i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det betyr ikke at det alltid vil være utenlandske pakninger tilgjengelig. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Metycor 250 mg kapsler, 50 stk eller 100 stk. Vedtaket er gyldig til 30.06.2018.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at utenlandske pakninger med metyrapon kapsler kan utleveres på blå resept når kunden fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad til Metycor 250 mg kapsler. Dette på grunn av mangel på Metycor 250 mg kapsler. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskoden som fremgår av Helfos vedtak
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdatoen som fremgår av Helfos vedtak

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig til 30.06.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Metycor 250 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med metyrapon kapsler.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Metycor 250 mg kapsler og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med metyrapon. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Metycor 250 mg kapsler eller tilsvarende utenlandske pakninger ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Metycor kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med metyrapon kapsler. Det betyr ikke at det alltid vil være utenlandske pakninger tilgjengelig.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Oppdatert: 15.03.2019

Publisert: 08.02.2019

​Fant du det du lette etter?