​Mianserin inneholder virkestoffet mianserinhydroklorid og er et legemiddel mot depresjon.

Leveringssituasjon

Ny forsyning forventet tilgjengelig for de ulike styrkene: 

 • Mianserin 10 mg tabletter 90 stk fra 30.11.2020.
 • Mianserin 30 mg tabletter 30 stk fra 18.12.2020.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende Mianserin 10 mg tabletter, 90 stk og Mianserin 30 mg tabletter, 30 stk og 100 stk.

Vedtaket for Mianserin 10 mg og Mianserin 30 mg er gyldig til 15.01.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Mianserin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med mianserinhydroklorid på apoteket.
 • For pasienter som allerede går på behandlingen kan bytte føre til endret effekt, og legen bør da vurdere om det er behov for ekstra kontroll. Dette gjelder for begge styrkene.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med mianserinhydroklorid tabletter.
 • For pasienter som allerede går på behandlingen må legen kontaktes for å sikre at bytting er i orden. Dette gjelder for begge styrkene.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Mianserin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med mianserinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Mianserin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med mianserinhydroklorid tabletter dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Mianserin 10 mg tabletter og Mianserin 30 mg tabletter som inneholder mianserinhydroklorid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -73
  • ICD: -F3
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 15.05.2020

Legemiddelverkets tillatelse for Mianserin 10 mg og Mianserin 30 mg er gyldig til 15.01.2021.

Oppdatert: 30.11.2020

Publisert: 15.05.2020

​Fant du det du lette etter?