​Montelukast brukes til behandling av astma hos barn fra 6 måneders alder.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut montelukast granulat i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Montelukast Teva igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.08.2018.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med granulat med montelukast 4 mg utleveres på blå resept. Ekspeder de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: R96 og ICD: J45
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 11.05.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Montelukast Teva 4 mg granulat er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 31.08.2018.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Montelukast Teva bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med montelukast granulat
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Montelukast Teva ved utlevering av utenlandsk pakning
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med montelukast granulat. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter 

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
  • På grunn av mangelen på Montelukast Teva, kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med montelukast granulat på apoteket

​Fant du det du lette etter?