​Movicol og Movicol Junior inneholder virkestoffene markogol USP og brukes som avføringsmiddel.

Leveringssituasjon

Mangelen skyldes økt etterspørsel og redusert produksjon.

Ny forsyning forventet tilgjengelig for de ulike pakningene: 

 • Movicol pulver til mikstur fra begynnelsen av oktober.
 • Movicol Junior pulver til mikstur fra begynnelsen av september.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har gitt tillatelse til at apotek leverer ut utenlandske pakninger fra EU/EØS tilsvarende Movicol pulver til mikstur, 50 stk og 100 stk doseposer og Movicol Junior pulver til mikstur, 30 stk doseposer. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket for Movicol pulver til mikstur er gyldig til 15.11.2020. Vedtaket for Movicol Junior pulver til mikstur er gyldig til 01.10.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Movicol og Movicol Junior bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med markogol USP, pulver til mikstur, på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med makrogol USP.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Movicol eller norsk pakningsvedlegg av Movicol Junior ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med makrogol USP. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Movicol pulver til mikstur, 100 stk doseposer, og Movicol Junior pulver til mikstur, 30 stk doseposer, kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med makrogol USP, pulver til mikstur, dersom de kan skaffes.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.  

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Movicol pulver til mikstur, 50 stk og 100 stk doseposer, og Movicol Junior pulver til mikstur, 30 stk doseposer, som inneholder makrogol USP, kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Legemiddelverket tillater også å utlevere norske pakninger av Movicol ​«Norgine», 20 stk doseposer og Moxalole, 20 stk doseposer på blåresept frem til 15.11.2020.

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -53, -90. B99, S83.
  • ICD: -53, -90, D80, D81, D82, D83, D84, Q81.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 21.06.2019.

Legemiddelverkets tillatelse for Movicol pulver til mikstur er gyldig til 15.11.2020. Legemiddelverkets tillatelse for Movicol Junior pulver til mikstur er gyldig til 01.10.2020

 

Oppdatert: 14.07.2020

Publisert: 24.06.2019

​Fant du det du lette etter?