​Movicol inneholder virkestoffene markogol USP og brukes som avføringsmiddel.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har gitt tillatelse til at både MT-innehaver og apotek leverer ut utenlandske pakninger fra EU/EØS tilsvarende Movicol pulver til mikstur, 50 stk og 100 stk doseposer. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.05.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Movicol bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med markogol USP, pulver til mikstur, på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  

Råd til apotek

 • Prøv å begrense mengden pakninger som leveres ut per kunde.
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med makrogol USP.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Movicol ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med makrogol USP. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Movicol pulver til mikstur, 20 stk og 100 stk doseposer, kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med makrogol USP, pulver til mikstur, dersom de kan skaffes.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.  

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger tilsvarende makrogol USP, pulver til mikstur, kan utleveres på blå resept. Dette gjelder for pakningsstørrelsene 50 stk og 100 stk doseposer. Vedtaket gjelder også for norske pakninger av Movicol ​«Norgine», 20 stk doseposer og Moxalole, 20 stk doseposer. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -53, -90. B99, S83.
  • ICD: -53, -90, D80, D81, D82, D83, D84, Q81.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 21.06.2019.

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.05.2020.

​Fant du det du lette etter?