Nye forsyninger av naproksenholdige legemidler forventes følgende datoer:

27.10.2019:
Naproxen «Orion» 250 mg 50 og 100 tabletter

15.11.2019:
Naproxen «Mylan» 250 mg 20 og 100 tabletter

01.01.2020:
Naproxen «Orion» 500 mg 50 tabletter

07.02.2020:
Naproxen-E «Mylan» 500 mg 10 tabletter

14.02.2020:
Naproxen "Mylan" 250 mg 20 tabletter og Naproxen «Mylan» 500 mg 10 tabletter 

21.02.2020:
Naproxen-E «Mylan» 250 mg 20 og 100 tabletter

06.03.20:
Naproxen «Mylan» 250 mg 50 tabletter

20.03.2020:

Naproxen-E «Mylan» 500 mg 100 tabletter

31.03.2020:
Naproxen «Mylan» 500 mg 50 tabletter

03.04.2020:
Naproxen «Mylan» 500 mg 100 tabletter

Årsaken til manglene er kapasitetsproblemer.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har gitt tillatelse til at apotek kan levere ut EU/EØS pakninger tilsvarende Naproxen 250 mg og 500 mg. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.05.2020.

I dette tilfellet kan apoteket levere utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Det er ikke nødvendig å søke om godkjenningsfritak så lenge vedtaket er gyldig.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering av legemidler til dyr.

Råd til leger

 • Det er ikke mulig å forskrive Naproxen AL 500 mg 100 stk med varenummer 287228 elektronisk grunnet feil i FEST-meldingen.
 • Pasienter som bruker naproksenholdige legemidler fra «Mylan» eller «Orion» bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med naproksen på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Ved mottak av resept på Naproxen AL 500 mg 100 stk med varenummer 287228, kontakt rekvirent før utlevering på grunn av feil i FEST-meldingen.
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med naproksen.
 • Gi pasienten en kopi av riktig pakningsvedlegg tilhørende den tilsvarende norske pakningen ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med naproksen. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasienten om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på naproksentabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med naproksentabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med naproksentabletter kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 

 • ICPC: -71 -81 -90 L88 L89 L90 L91 L99 N89 T92 T99
 • ICD:  -71 -81 -90 G43 M05 M06 M07 M08 M10 M11 M13.0 M15 M16 M17 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M45 M46.1 M46.8 M86.3 M94.1
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 11.09.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.05.2020.

Oppdatert: 19.12.2019

Publisert: 11.09.2019

​Fant du det du lette etter?