​Nimotop brukes forebyggende og som terapeutisk behandling av nevrologisk bortfall grunnet spasme etter hjernehinneblødninger som skyldes utposninger på en pulsåre. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med nimodipin i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Nimotop 30 mg tabletter. Vedtaket er gyldig til 01.05.2019.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Nimotop 30 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

  • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering.
  • Vær også nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med nimodipine tabletter.
  • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Nimotop 30 mg tabletter og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med nimodipine. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
  • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Nimotop 30 mg eller utenlandske tabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

  • På grunn av mangelen på Nimotop tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med nimodipin tabletter.
  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Oppdatert: 11.03.2019

Publisert: 27.11.2018

​Fant du det du lette etter?