​Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut Ovivac P i engelske pakninger i pakningsstørrelsen 500ml. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet (100 ml flasker) igjen kan leveres.

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Ovivac P vet. og gi det til kunden.
  • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
​Fant du det du lette etter?