Paracet og Pinex mikstur inneholder virkestoffet paracetamol som brukes til korttidsbehandling av feber ved for eksempel forkjølelse og influensa. Det anvendes også som korttidsbehandling ved milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter.

Leveringssituasjon

 • Ny forsyning av Paracet mikstur 60 ml og 500 ml "Karo Pharma AS" er forventet tilgjengelig fra 24.04.2020. Årsak til mangelen er forsinkelse i produksjon.
 • Ny forsyning av Pinex mikstur "Teva Norway AS" er forventet tilgjengelig fra 20.04.2020. Årsak til mangelen er forsinkelse i levering.

 

Legemidler som kan brukes i stedet

Paracetamol Norfri mikstur "Evolan Pharma" kan være tilgjengelig. Andre alternativer med paracetamol (stikkpiller, brusetabletter og smeltetabletter) er tilgjengelig.

Råd til leger

 • Paracetamol Norfri mikstur kan være tilgjengelig.
 • Andre alternativer med paracetamol (stikkpiller, brusetabletter og smeltetabletter) er tilgjengelig.
 • Det er ikke nødvendig å søke om godkjenningsfritak og/eller sende søknad til HELFO.

Råd til apotek

 • Hvis ikke Paracet mikstur eller Pinex mikstur er tilgjengelig kan det ekspederes Paracetamol Norfri mikstur.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i Paracetamol Norfri mikstur hvis pasienten bruker Paracet mikstur eller Pinex mikstur . Dette kan gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kunden om dette.
 • Prøv å begrense antall pakninger som leveres ut per kunde.

Råd til pasienter

 • Det kan være at du får utlevert Paracetamol Norfri mikstur i stedet for Paracet mikstur eller Pinex mikstur.
 • Andre alternativer med paracetamol (stikkpiller, brusetabletter og smeltetabletter) er tilgjengelig.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Refusjon

​Det er kun pasienter som har blå resept fra legen på Paracet mikstur 500 ml som kan få Paracet mikstur 60 ml, Pinex mikstur, Paracetamol Norfri mikstur, Paracet brusetabletter, Pinex brusetabletter og Paracet Norfri brusetabletter utlevert på blå resept. 

Ved refusjonsresepter må Pinex mikstur, Paracetamol Norfri mikstur, Paracet brusetabletter, Pinex brusetabletter eller Paracet Norfri brusetabletter ekspederes på §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -71,-81,-90,L88,L89,L90,L91,L99,T92,T99 og ICD: -71,-81,-90,M05,M06,M07,M08,M10,M11,M13.0,M15,M16,M17,M30,M31,M32,M33,M34,M35,M45,M46.1,M46.8,M86.3,M94.1
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 02.04.2019
Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.06.2020.

Oppdatert: 31.03.2020

Publisert: 02.04.2019

​Fant du det du lette etter?