Vær oppmerksom på at det er innført rasjonering på paracetamol.

Paracetamol brukes til korttidsbehandling av feber ved for eksempel forkjølelse og influensa. Det anvendes også som korttidsbehandling ved milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter.

Leveringssituasjon

Det er mangel på flere paracetamol-holdige legemidler. Dette gjelder legemidler med paracetamol tabletter, brusetabletter, smeltetabletter, stikkpiller og mikstur. For nærmere informasjon, se Excel-oversikten over mangelsituasjoner.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger med paracetamol, tilsvarende til markedsførte paracetamol-holdige legemidler i Norge. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.06.2021.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker paracetamol bør få informasjon om at de kan få tilsvarende utenlandske pakninger med paracetamol tabletter, smeltetabletter, brusetabletter, stikkpiller, granulat eller mikstur på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Det er innført rasjonering på paracetamol. Inntil videre får pasienten utlevert maksimalt 100 tabletter paracetamol av gangen dersom pasienten har vanlig «hvit resept».Pasienten kan få ny forsyning etter 14 dager. Ikke forskriv større mengder paracetamol enn nødvendig. Rasjoneringen gjelder ikke for pasienter som får paracetamol på blå resept.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • Det er innført rasjonering på paracetamol. Inntil videre får du kun utlevert maksimalt 100 tabletter paracetamol av gangen dersom du har vanlig «hvit resept» vanlig «hvit resept». Du kan får ny forsyning etter 14 dager.
 • På grunn av mangel på paracetamol tabletter, smeltetabletter, brusetabletter, stikkpiller og mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med paracetamol dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger med paracetamol, tilsvarende til markedsførte paracetamol-holdige legemidler i Norge kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -71,-81,-90, L88, L89, L90, L91, L99, T92, T99
  • ICD: -71,-81,-90, M05, M06, M07, M08, M10, M11, M13.0, M15, M16, M17, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M86,3, M94.1
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 16.04.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.06.2021.

Oppdatert: 01.10.2020

Publisert: 16.04.2020

​Fant du det du lette etter?