Perlutex vet. inneholder medroksyprogesteronacetat og brukes til kortvarig utsettelse og avbrytelse av løpetid hos hund, langvarig utsettelse av løpetid hos katt, og for metroragi hos hund og katt.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut medroksyprogesteronacetat 5 mg tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Disse kan brukes i stedet for Perlutex vet tabletter. Vedtaket er gyldig til 01.04.2022.

Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til utenlandske pakninger.

Veterinærer trenger ikke søke om ​godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.

Råd til veterinærer

  • Veterinærer kan fortsette å forskrive Provera inntil Perlutex vet. er tilbake.
  • Dyreeiere av hunder eller katter som bruker Perlutex vet. 5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat 5 mg tabletter på apoteket. Veterinæren må informere dyreeier om hvordan det alternative legemidlet skal benyttes.
  • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

Oppdatert: 09.12.2021

Publisert: 13.11.2019

​Fant du det du lette etter?