​Phenergan inneholder virkestoffet prometazinhydroklorid, og brukes i behandling av allergi, uro og allergiske og anafylaktiske reaksjoner når det behøves kraftig og langvarig virkning. I tillegg brukes prometazinhydroklorid som tilleggsbehandling ved narkose og ved forebygging og behandling av brekninger.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut prometazinhydroklorid 25 mg tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Phenergan kan leveres, foreløpig satt til 30.11.2018.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med prometazinhydroklorid 25 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Phenergan. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: B99, F71, R97, S86, S87, S88, S89, S91, S98, S99, -53, -81, -90. ICD: D80, D81, D82, D83, D84, H10.1, J30, L20, L21, L22, L23, L24, L40, L50, -30, -53, -81, -90.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 10.07.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 30.11.2018.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Phenergan, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med prometazinhydroklorid
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Phenergan og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med prometazinhydroklorid. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Phenergan eller utenlandsk pakning med prometazinhydroklorid ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Phenergan kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med prometazinhydroklorid på apoteket
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
​Fant du det du lette etter?