​Pilokarpin Minims inneholder virkestoffet pilokarpinnitrat, som gjør at pupillene trekker seg sammen (miotisk effekt). Pilokarpin Minims brukes til å oppheve effekten av øyedråper som forstørrer pupillen og til å behandle høyt væsketrykk inne i øyet (grønn stær, glaukom).

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut pilokarpinnitrat og pilokarpinklorid 20 mg/ml øyedråper, oppløsning i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Pilokarpin Minims igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.08.2018.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med pilokarpinnitrat og pilokarpinklorid 20 mg/ml øyedråper, oppløsning utleveres på blå resept. Ekspeder de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: F93 og ICD: H40
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 16.05.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Pilokarpin Minims 20 mg/ml øyedråper, oppløsning er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 31.08.2018.

Råd til apotek

  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med pilokarpinnitrat eller pilokarpinklorid øyedråper
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Pilokarpin Minims ved utlevering av utenlandsk pakning
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med pilokarpinnitrat og pilokarpinklorid øyedråper, oppløsning. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Pilokarpin Minims bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til pasienter 

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
  • På grunn av mangelen på Pilokarpin Minims, kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med pilokarpinnitrat eller pilokarpinklorid øyedråper på apoteket
​Fant du det du lette etter?