Piperacillin/Tazobactam brukes blant annet til behandling av alvorlig pneunomi, urinveisinfeksjoner med komplikasjoner, intraabdominale infeksjoner med komplikasjoner og hud- og bløtdelsinfeksjoner med komplikasjoner.

Leveringssituasjon

Begge firmaene melder at årsaken til mangelen er råvareproblemer. Stragen har meldt mangel til uviss tid for begge styrkene. Fresenius Kabi har meldt mangel på begge styrkene til uke 37.

Råd for å redusere bruken av piperacillin/tazobactam

I samråd med Mangelsenteret ber Legemiddelverket om at sykehusene umiddelbart reduserer bruken med 50 prosent i forhold til dagens nivå. Videre er det viktig å unngå hamstring av tilgjengelig legemiddel.

Rådene nedenfor er utformet av KAS i samarbeid med Mangelsenteret.

Det finnes alternativer til Piperacillin/Tazobactam. I den nasjonale faglige retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er piperacillin/tazobactam ofte sidestilt med andre behandlingsregimer. Ved valg av alternativer, anbefaler vi at man først vurderer om de mer smalspektrete alternativene er egnet. Det er også grunn til å sjekke om behandlingsvarigheten er i samsvar med retningslinjen og nyere litteratur.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at Fresenius Kabi kan levere ut østeriske pakninger av Piperacillin/Tazobactam. Det er begrenset tilgang til disse utenlandske pakningene.

Dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig, kan andre behandlingsalternativer vurderes.

De viktigste alternativene til piperacillin/tazobactam:

  • Gentamicin kombinert med ampicillin eller penicillin, eventuelt med tillegg av metronidazol dersom det er behov for dekning mot anaerobe mikrober.
  • Ved nyresvikt eller risiko for nyresvikt vil cefotaksim, eventuelt ceftriakson, være alternativer (+ metronidazol dersom behov for anaerob dekning). Merk at cefotaksim og ceftriakson er uvirksomme mot enterokokker.
  • Karbapenemer (meropenem, imipenem, ertapenem) er alternativer som bør forbeholdes pasienter med gode indikasjoner for slike valg, da disse midlene betraktes som «siste skanse»-antibiotika. Karbapenemer dekker anaerobe mikrober, og det er ikke grunn til å gi metronidazol i tillegg.

Les mer om dette på KAS sin nettside.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med piperacillin/tazobactam kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 

  • ICPC: -90.
  • ICD: -90.
  • TK.nummer: 0366.
  • Vedtaksdato: 27.08.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 16.09.2019.

Oppdatert: 06.09.2019

Publisert: 24.04.2017

​Fant du det du lette etter?