Pneumovax er en vaksine og inneholder pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F og 33F og er en vaksine mot pneumokokksykdom.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at Folkehelseinstituttet/apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende til Pneumovax injeksjonsvæske, 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte). Vedtaket er gyldig til 01.05.2020.

Forsyningen av utenlandske pakninger er usikker.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Råd til leger

  • Det er begrenset tilgang til Pneumovax. Vaksinen bør bare forskrives til pasienter med tilstander som gjør at de har en høyere risiko for invasiv pneumokokksykdom. Les mer om dette på FHI sin nettside.

  • Pasienter i prioriterte grupper som etterspør vaksinen bør få informasjon om at de kan få utenlandsk pakning på apoteket hvis den er tilgjengelig.

  • Utenlandsk pakning vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig informasjon om legemidlet.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning.
  • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Pneumovax ved utlevering av utenlandsk pakning.

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek.
  • På grunn av mangel på Pneumovax vaksine kan du bli tilbudt utenlandske pakninger.
  • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
​Fant du det du lette etter?