Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut propranolol tabletter i utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 31.08.2018. Dette gjelder kun tabletter. For depottabletter med virkestoffet propranolol må man søke om spesielt godkjenningsfritak og individuell refusjon på vanlig måte.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Pranolol, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Råd til pasienter

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen styrke (10 mg) enn Pranolol. Vær derfor oppmerksom på at tablettdosen din kan være endret.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor dette gjøres.
 • Vær nøye med å angi og informere om riktig dose, dersom det leveres ut tabletter med en annen styrke enn det kunden bruker til vanlig.
 • Apotekene bør gi kunden et norsk pakningsvedlegg for Pranolol.
 • Apoteket bør skrive på apoteketiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at tabletter som inneholder propranolol kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Pranolol "Actavis" tabletter. Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC; -22, -51, K74, K75, K78, K79, K80, K86, K87, N89, N08
  ICD; -22, G43, I10, I11, I12, I13, I15, I20, I21, I22, I47, I48, I49, Z94, G25.0 
 • TK.nummer: 0366

Vedtaksdato: 02.02.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres. Godkjenningen er gyldig til 15.08.2018. 

Oppdatert: 31.05.2018

Publisert: 25.11.2014

​Fant du det du lette etter?