​Provera inneholder medroksyprogesteronacetat som brukes i hormonterapi med østrogen/gestagen hos postmenopausale kvinner.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut medroksyprogesteronacetat tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 15.08.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Provera tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på.
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med medroksyprogesteronacetat tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Provera tabletter ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med medroksyprogesteronacetat. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med legen dersom medroksyprogesteronacetat tabletter ikke kan skaffes for å finne et alternativ.

Råd til pasienter 

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Provera kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med medroksyprogesteronacetat på apoteket.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med medroksyprogesteronacetat tabletter utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må de uregistrerte pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: A87, A90, T99, X99 / ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, N80, Q96
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 6.3.2019

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 15.08.2019.

​Fant du det du lette etter?