​Provera inneholder medroksyprogesteronacetat som brukes i hormonterapi med østrogen/gestagen hos postmenopausale kvinner.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut medroksyprogesteronacetat 5 mg og 10 tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.12.2019.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Veterinærer trenger ikke søke om godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.

Se egen sak om bruk av Provera som erstatning for Perlutex vet. 5 mg tabletter.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Provera tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Legemiddelverket tillater bytte mellom medroksyprogesteronacetat 5 mg og 10 mg tabletter. Riktig dosering påføres etiketten.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på.
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med medroksyprogesteronacetat tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Provera tabletter ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med medroksyprogesteronacetat. Dette kan i svært sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Legemiddelverket tillatter bytte mellom medroksyprogesteronacetat 5 mg og 10 mg tabletter. Riktig informasjon i henhold til forskrivers dosering påføres etiketten.
 • Ta kontakt med legen dersom medroksyprogesteronacetat tabletter ikke kan skaffes for å finne et alternativ.

Råd til pasienter 

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Provera kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg tabletter på apoteket.
 • Vær oppmerksom på om du får medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg, og følg nøye med på hva som står på etiketten.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med medroksyprogesteronacetat tabletter utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må de uregistrerte pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: A87, A90, T99, X99 / ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, N80, Q96
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 06.03.2019

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.12.2019.

​Fant du det du lette etter?