​​​​​​Questran inneholder kolestyramin og brukes i behandling av høyt kolesterol, kløe i huden forårsaket av forsnevring i gallegangen og ved diaré forårsaket av for mye gallesyre i tarmen.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillatelser at apotek leverer ut alternative pakninger Questran 4 g pulver til mikstur. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket for Questran er gyldig til 15.0​3.2023.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Questran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Vær oppmerksom på om pasienten bruker Questran (med sukker) eller Questran Loc (uten sukker).
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær oppmerksom under bytting til utenlandske pakninger på om den utenlandske pakningen inneholder sukker eller er sukkerfri.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Questran.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Questran ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kolestyramin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.
 • På grunn av mangel på Questran kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ​kolestyramin pulver til mikstur dersom de kan skaffes.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Questran pulver til mikstur som inneholder kolestyramin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -26, -27, D97, D98, D99, T99.
  • ICD: -26, -27, E84, K83.1, K90, K91.2.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato for Questran: 06.01.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.03.2023 for Questran.

Oppdatert: 30.01.2023

Publisert: 25.10.2018

​Fant du det du lette etter?