​Questran inneholder kolestyramin og brukes i behandling av høyt kolesterol, kløe i huden forårsaket av forsnevring i gallegangen og ved diaré forårsaket av for mye gallesyre i tarmen.

Leveringssituasjon

Mangelen skyldes råvaremangel.

 • Ny forsyning av Questran 4 g pulver til mikstur er forventet tilgjengelig fra juni 2020
 • Det er mangel på Questran Loc 4 g pulver til mikstur fra midten av januar 2020. Ny forsyning av Questran Loc er forventet tilgjengelig fra midten av juni 2020.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har gitt Bristol-Myers Squibb tillatelse til å selge portugisiske pakninger med Quantalan pulver til mikstur, suspensjon. Quantalan tilsvarer Questran.

Legemiddelverket har også gitt apotekene tillatelse til å selge utenlandske pakninger tilsvarende Questran 4 g pulver til mikstur, suspensjon og Questran Loc 4 g pulver til mikstur, suspensjon. Vedtaket for Questran 4 g pulver til mikstur er gyldig til 01.09.2020. Vedtaket for Questran Loc 4 g pulver til mikstur er gyldig til 01.08.2020.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Vær oppmerksom på om pasienten bruker Questran (med sukker) eller Questran Loc (uten sukker).
 • Alternativ vare vil ikke alltid være tilgjengelig på apoteket.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på.
 • Vær oppmerskom under bytting til utenlandske pakninger på om den utenlandske pakningen inneholder sukker eller er sukkerfri.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandske pakninger tilsvarende Questran eller Questran Loc.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Questran eller norsk pakningsvedlegg for Questran Loc ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Questran kan du bli tilbudt utenlandske pakninger av Questran eller Questran Loc på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Gjør apoteket oppmerksom på eventuelle tilstander som gjør at du ikke kan bruke Questran (med sukker), eller Questran Loc (uten sukker).  
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger tilsvarende Questran eller Questran Loc kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Questran og Questran Loc. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -26, -27, D99, T99. ICD: -26, -27, E84, K90, K91.2.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 25.10.2018

Vedtaket for Questran 4 g pulver til mikstur er gyldig til 01.09.2020. Vedtaket for Questran Loc 4 g pulver til mikstur er gyldig til 01.08.2020.

​Fant du det du lette etter?