​Questran inneholder kolestyramin og brukes i behandling av høyt kolesterol, kløe i huden forårsaket av forsnevring i gallegangen og ved diaré forårsaket av for mye gallesyrer i tarmen.

Leveringssituasjon

Det er meldt forlenget mangel på Questran 4 g pulver til mikstur. Årsaken er råvaremangel. Forventet levering er oktober 2019.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har gitt Bristol-Myers Squibb tillatelse til å selge portugisiske pakninger med Quantalan pulver til mikstur, suspensjon. Vedtaket er gyldig til Questran igjen kan skaffes, foreløpig satt til 01.11.2019.

Råd til leger

Pasienter som bruker Questran bør få informasjon om at de kan få portugisiske pakninger på apoteket.

Råd til apotek

  • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de portugisiske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på.
  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får portugisisk pakning med Quantalan.
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Questran ved utlevering av portugisisk pakning.
  • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de portugisiske pakningene med Quantalan. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.

Råd til pasienter

På grunn av mangelen på Questran kan du bli tilbudt portugisiske pakninger med Quantalan på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med Quantalan kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Questran. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: -26, -27, D99, T99. ICD: -26, -27, E84, K90, K91.2.
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 25.10.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.06.2019.

​Fant du det du lette etter?