​Ranitidin er H2-blokker som brukes mot magesår og sure oppstøt. Det selges både på resept og reseptfritt.

Leveringssituasjon

 • Zantac 75 mg brusetabletter avregistreres 04.12.2020.
 • Zantac 75 mg tabletter avregistreres 04.12.2020.
 • Zantac 150 mg brusetabletter avregistreres 04.12.2020.
 • Zantac 150 mg tabletter avregistreres 04.12.2020.
 • Zantac 25 mg/ml, 5 x 2 ml injeksjonsvæske, oppløsning meldes midlertidig utgått fra 10.06.2020.

Råd til leger

 • Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige.
 • Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.
 • Dersom alternativene i punktet over ikke er tilgjengelig, må lege kontaktes slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Zantac produkter avregistreres. Det kan medføre at apoteket anbefaler deg andre reseptfrie medisiner med tilsvarende effekt.
 • Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin eller pantoprazol kan brukes. Disse selges også i daglivarebutikker, kiosker og bensinstasjoner gjennom LUA-ordningen.
 • Du eller apoteket må kontakte legen for å få en ny resept dersom de alternative legemidlene nevnt ovenfor ikke er tilgjengelig. 

Oppdatert: 13.12.2020

Publisert: 19.09.2019

​Fant du det du lette etter?