​Ranitidin er H2-blokker som brukes mot magesår og sure oppstøt. Det selges både på resept og reseptfritt.

Stoffet N-nitrosodimetylamin (NDMA) er funnet ved analyse av tabletter med ranitidin. Det europeiske legemiddelkontoret EMA har startet gransking for å vurdere helserisikoen ved bruk av slike legemidler.

Generelle råd

Pasienter som bruker legemidler med ranitidin kan fortsette behandlingen inntil vi vet mer om eventuell helserisiko som følge av forurensingen. Legemiddelverket følger situasjonen nøye, og vi oppdaterer våre råd fortløpende. 

Råd til leger

  • Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige.
  • Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.
  • Dersom alternativene i punktet over ikke er tilgjengelig, må lege kontaktes slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
  • Mangel på ranitidin-holdige legemidler kan medføre at apoteket anbefaler deg andre reseptfrie medisiner med lik effekt. 
  • Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse selges også i daglivarebutikker, kiosker og bensinstasjoner gjennom LUA-ordningen.
  • Du eller apoteket må kontakte legen for å få en ny resept dersom de alternative legemidlene nevnt ovenfor ikke er tilgjengelig. 

​Fant du det du lette etter?