Relistor inneholder virkestoffet metylnaltreksonbromid. Metylnaltreksonbromid brukes i behandling av opiodindusert forstoppelse hos voksne pasienter når annen avførende behandling ikke har gitt tilfredsstillende effekt.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut metylnaltreksonbromid i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og USA. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Relistor igjen kan leveres, foreløpig satt til 30.11.2018.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Relistor bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

  • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med metylnaltreksonbromid
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Relistor ved utlevering av utenlandsk pakning
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med metylnaltreksonbromid. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter  

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
  • På grunn av mangelen på Relistor kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med metylnaltreksonbromid på apoteket

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med metylnaltreksonbromid utleveres på blå resept. Ekspeder de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC og ICD: -90
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 06.03.2018

Legen må vurdere om andre forhåndsgodkjente legemidler kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Relistor er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 30.11.2018.

​Fant du det du lette etter?