Remeron-S smeltetabletter inneholder virkestoffet mirtazapin. Det brukes ved behandling av depressive episoder.

Remeron-S 15 mg leveres i pakninger à 30 smeltetabletter. 
Remeron-S 30 mg leveres i pakninger à 96 smeltetabletter. 

Leveringssituasjon

Det er mangel på både 15 mg og 30 mg Remeron-S smeltetabletter. Nye forsyninger er forventet å være tilgjengelig i apotek fra juli. Årsaken til mangelen er forsinkelser i leveransene fra fabrikken. Det finnes alternative preparater, men de kan ikke leveres i tilstrekkelige mengder og kan bare delvis dekke opp for mangelen på Remeron-S.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut Remeron-S 15 mg og 30 mg smeltetabletter eller tilsvarende legemiddel i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig.  Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Remeron-S 15 mg og 30 mg smeltetabletter igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.07.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Remeron-S 15 mg eller 30 mg smeltetabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mirtazapin på apoteket, som er det samme som Remeron-S smeltetabletter.
 • Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ.
 • Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med mirtazapin kan inneholde andre hjelpestoffer.

Råd til apotek

 • Generiske legemidler Mirtazapin Bluefish og Mirtazapin Orion er markedsført, men kan ikke leveres i tilstrekkelige mengder så de dekker opp for mangelen på Remeron-S. 
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Remeron-S smeltetabletter eller tilsvarende legemiddel.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Remeron-S smeltetabletter ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med mirtazapin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter  

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Remeron-S smeltetabletter kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med mirtazapin, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig.
 • Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.

Refusjon

Det er kun pasienter som har blå resept fra legen på Remeron-S smeltetabletter som kan få utenlandske pakninger med mirtazapin utlevert på blå resept. Ved refusjonsresepter må de utenlandske pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:
 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -73
  • ICD: -F3 
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 05.04.2019
Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Remeron-S 15 mg og 30 mg smeltetabletter er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 31.07.2019.

Oppdatert: 15.04.2019

Publisert: 14.02.2019

​Fant du det du lette etter?