​​​​Salazopyrin EN inneholder virkestoffet sulfasalazin og er et aminosalisylsyremiddel som brukes mot revmatoid artritt, ulcerøs kolitt, morbus crohn og pyoderma gangrenosum.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter, 100 stk. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. I slike tilfeller råder Legemiddelverket leger til å vurdere et annet alternativ. Følgende er forslag til alternativer:

 • For pasienter med revmatoid artritt kan lege bytte til andre legemiddelformuleringer som tablett eller mikstur som inneholder sulfasalazin. Disse finnes kun som uregistrerte legemidler. Se avsnittet under om «Råd til leger» for mer informasjon.

 • For pasienter med andre indikasjoner kan lege bytte til annen behandling.

Vedtaket er gyldig til 01.08.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Salazopyrin EN enterotabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med sulfasalazin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • For pasienter med revmatoid artritt: ved begrenset tilgang på utenlandske pakninger tilsvarende Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter kan legen forskrive tabletter og mikstur med sulfasalazin. I mangelperioden er det ikke nødvendig å søke om individuell stønad på blå resept for disse legemidlene. Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger av tabletter og mikstur med sulfasalazin kan utleveres på blå resept til pasienter med revmatoid artritt. I slike tilfeller kan legemidlene forskrives på hvit resept med merknad om at de skal utleveres på blå resept § 3a etter gyldig tillatelse fra Legemiddelverket. Se avsnittet under om «Refusjon» for mer informasjon.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

Ved utlevering av utenlandske pakninger av Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter:

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med sulfasalazin enterotabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Salazopyrin EN ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med sulfasalazin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

Dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes kan følgende være et alternativ:

 • Pasienter med revmatoid artritt: Pasienten må innom legen ved bytte fra sulfasalazin enterotabletter til sulfasalazin tabletter eller mikstur. Se avsnittet under om «Refusjon» for mer informasjon.

 • Pasienter med ulcerøs kolitt, morbus crohn og pyoderma gangrenosum: Pasienten må innom legen for å vurdere annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.
 • På grunn av mangel på Salazopyrin EN enterotabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med sulfasalazin enterotabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • På grunn av begrenset tilgang på utenlandske pakninger av Salazopyrin EN 500 mg kan legen bytte fra sulfasalazin enterotabletter til sulfasalazin tablett eller mikstur eller til en annen behandling.
 • Vær oppmerksom på at doseringen kan være annerledes dersom du har fått forskrevet en annen behandling/annet preparat fra legen.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter og uregistrerte tabletter eller mikstur som inneholder sulfasalazin kan utleveres på blå resept. Se avsnittet over om «Råd til leger» for mer informasjon. Apotekene må ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering av utenlandske pakninger av Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: D94, L88, L99, S99
  • ICD: K50, K51, L88, M05, M06, M07, M08, M13.0, M45, M46.1, M46.8
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 25.05.2020

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering av utenlandske pakninger av tabletter og mikstur med sulfasalazin:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: L88, L99
  • ICD: M05, M06, M07, M08, M13.0, M45, M46.1, M46.8
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 09.10.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.08.2021.

Oppdatert: 30.07.2021

Publisert: 25.05.2020

​Fant du det du lette etter?