​Salofalk stikkpiller brukes til behandling av akutt mild til moderat ulcerøs proktitt. Dr. Falk/Vifor Pharma har fått allokert et gitt antall pakninger med svensk/finsk merking til Norge. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut Salofalk «Dr. Falk» 1 g, 30 stk stikkpiller i svensk/finske pakninger

Vedtaket er pr. 04.09.17 forlenget til 01.10.2017.

Råd til leger

 • Pasienter som skal bruke mesalazin stikkpiller, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye
  med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Salofalk og gi det til kunden.
 • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i stikkpillene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte stikkpiller som inneholder mesalazin kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Salofalk «Dr. Falk». Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: D94. ICD: K51.2
 • TK.nummer: 0366

Vedtaksdato: 16.05.2017
 
Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, per 16.05.2017 satt til 01.10.2017.  

​Fant du det du lette etter?