Sinalfa inneholder virkestoffet terazosin og brukes ved symptomatisk behandling av benign prostatahyperplasi og ved hypertensjon.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek kan levere utenlandske pakninger med terazosin 5 mg fra EU/EØS. Vedtaket er gyldig til 01.04.2020. MT-innehaver har også tillatelse til å levere utenlandske pakninger. Vedtaket til MT-innehaver er gyldig til 01.07.2020. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

  • Pasienter som skal bruke terazosin tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med virkestoffet terazosin 5 mg tabletter.
  • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Sinalfa ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet terazosin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasienten om dette.
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

  • ​Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
  • På grunn av mangelen på Sinalfa 5 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.