Sinalfa brukes ved symptomatisk behandling av benign prostatahyperplasi, og ved hypertensjon.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut Hytrin tabletter(terazosin)  i belgiske pakninger. Tillatelsen er gitt til innehaveren av markedsføringstillatelsen. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, og er forlenget til 01.10.2019.

Råd til leger

  • Pasienter som skal bruke terazosin tabletter, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket. 

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye
    med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Sinalfa og gi det til kunden.
  • Apoteket bør skrive på apoteketiketten at det er byttet legemiddel.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.