Sinalfa inneholder virkestoffet terazosin og brukes ved symptomatisk behandling av benign prostatahyperplasi og ved hypertensjon.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med terazosin 5 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.03.2020. 

Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak.

Råd til leger

  • Pasienter som skal bruke terazosin tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med virkestoffet terazosin 5 mg tabletter.
  • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Sinalfa ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet terazosin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasienten om dette.
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

  • ​Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
  • På grunn av mangelen på Sinalfa 5 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.