​Sinemet inneholder virkestoffene levodopa og karbidopa, som brukes mot Parkinsons sykdom og syndrom (parkinsonlignende sykdomstilstander). 

Leveringssituasjon

Det er mangel på 25 mg/ 100 mg-styrken av Sinemet tabletter. Ny forsyning er forventet å være tilgjengelig i apotek ca. 1. juli. Årsaken til mangelen er forsinket leveranse fra fabrikken.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut Sinemet 25 mg/ 100 mg tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig. Dersom Sinemet i norske pakninger eller levodopa og karbidopa i utenlandske pakninger ikke kan skaffes, tillates bytte til styrkemessig tilsvarende Madopar uten samråd med lege. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Sinemet 25 mg/ 100 mg igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.08.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Sinemet 25 mg/ 100 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levodopa og karbidopa på apoteket, som er det samme som Sinemet.
 • Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. 
 • Det tillates at det byttes til Madopar 25 mg/100 mg uten samråd med lege om Sinemet 25 mg/ 100 mg eller tilsvarende utenlandsk legemiddel ikke kan skaffes. 
 • Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med levodopa og karbidopa kan inneholde andre hjelpestoffer.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Sinemet 25 mg/ 100 mg tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Sinemet ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med levodopa og karbidopa. Dette kan gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Det kan byttes til Madopar i tilsvarende styrke uten samråd med lege om Sinemet eller tilsvarende utenlandsk legemiddel ikke kan skaffes.

Råd til pasienter  

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Sinemet 25 mg/ 100 mg kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med levodopa og karbidopa, dersom de er utenlandske pakningene er tilgjengelig.
 • Det kan være du får et annet legemiddel med tilsvarende effekt på apoteket om norske eller utenlandske pakninger ikke kan skaffes.

Refusjon

Det er kun pasienter som har blå resept fra legen på Sinemet 25 mg/ 100 mg som kan få utenlandske pakninger med Sinemet 25 mg/ 100 mg utlevert på blå resept. Ved refusjonsresepter må de utenlandske pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:


 • Refusjonskode:
  ICPC: N87, ICD: G20, G21 
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 01.04.2019
Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Sinemet 25 mg/ 100 mg er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 01.08.2019.

Publisert: 01.04.2019

​Fant du det du lette etter?