​Sinemet inneholder virkestoffene levodopa og karbidopa, som brukes mot Parkinsons sykdom og syndrom (parkinsonlignende sykdomstilstander).

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tabletter med levodopa og karbidopa i utenlandske uregistrerte pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. Dersom Sinemet i norske pakninger eller levodopa og karbidopa i utenlandske pakninger ikke kan skaffes, tillates bytte til styrkemessig tilsvarende Madopar uten samråd med lege. Vedtaket er gyldig til 31.01.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske uregistrerte pakninger med levodopa og karbidopa tabletter kan utleveres på blå resept. I tillegg tillates bytte til Madopar i tilsvarende styrke, som har samme refusjon som Sinemet. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Sinemet. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte utenlandske pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:     

 • Refusjonskode: ICPC: N87, ICD: G20, G21
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 16.08.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 31.01.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Sinemet tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske uregistrerte pakninger med levodopa og karbidopa tabletter på apoteket
 • Det tillates at det byttes til Madopar ​uten samråd med lege om Sinemet eller tilsvarende utenlandsk legemiddel ikke kan skaffes

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk uregistrert pakning med levodopa og karbidopa tabletter
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Sinemet tabletter og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk uregistrert pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske uregistrerte pakningene med levodopa og karbidopa. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Det kan byttes til Madopar i tilsvarende styrke uten samråd med lege om Sinemet eller tilsvarende utenlandsk legemiddel ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Sinemet tabletter kan du bli tilbudt utenlandske uregistrerte pakninger med levodopa og karbidopa tabletter på apoteket
 • Det kan være du får et annet legemiddel med tilsvarende effekt på apoteket om norske eller utenlandske pakninger ikke kan skaffes
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Oppdatert: 21.11.2018

Publisert: 20.08.2018

​Fant du det du lette etter?