​​​​​​​​​​​​​​​​​Stesolid injeksjonsvæske inneholder virkestoffet diazepam som virker beroligende, angstdempende og muskelavslappende. Stesolid injeksjonsvæske brukes ved behov for rask effekt av diazepam i behandling av akutte uro- og angsttilstander, ved feberkramper hos barn, forebyggende mot feberkramper, epileptiske anfall eller andre krampetilstander. Stesolid injeksjonsvæske brukes også som beroligende middel før ubehagelige undersøkelser, operative inngrep og som innledning til narkose.

Legemidler som kan brukes istedet

Legemiddelverket tillater Actavis å selge tyske pakninger med Diazepam-Lipuro, som er alternativet til Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon 10 x 2 ml.

Vedtaket er gyldig til 01.07.2023.

Legemiddelverket tillater i tillegg at apotek leverer ut utenlandske pakninger med diazepam i injiserbar oppløsning (diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske),​ som er alternativet til Stesolid injeksjonsvæske 10 x 2 ml​.

Vedtaket er gyldig til 01.07.2023.

Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.​ På grunn av mangel på diazepam injeksjonsvæske til mennesker er det spesielt viktig at veterinærer rekvirerer veterinærpreparat med diazepam.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Stesolid injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med diazepam på apoteket.​ 
 • På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med diazepam injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med diazepam. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette. Diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en vandig løsning som i tillegg kan inneholde propylenglykol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Tillatelsen til utlevering av utenlandske pakninger av Stesolid injeksjonsvæske uten søknad om godkjenningsfritak gjelder ikke for bruk til dyr. Rekvirering av diazepam til dyr.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Stesolid injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med diazepam injeksjonsvæske på apoteket.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Stesolid injeksjonsvæske ​som inneholder diazepam kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: ​

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90. 
  • ICD: -90.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 03.04.2020

Legemiddelverkets tillatelse til apotek til salg av utenlandske pakninger er gyldig til 01.07.2023.

Legemiddelverkets tillatelse til Actavis til salg av tyske pakninger er gyldig til 01.07.2023​.​

Oppdatert: 02.11.2022

Publisert: 31.08.2018

​Fant du det du lette etter?