​Stesolid injeksjonsvæske inneholder virkestoffet diazepam som virker beroligende, angstdempende og muskelavslappende. Stesolid injeksjonsvæske brukes ved behov for rask effekt av diazepam i behandling av akutte uro- og angsttilstander, ved feberkramper hos barn, forebyggende mot feberkramper, epileptiske anfall eller andre krampetilstander. Stesolid injeksjonsvæske brukes også som beroligende middel før ubehagelige undersøkelser, operative inngrep og som innledning til narkose.

Legemidler som kan brukes istedet

Det er for tiden ikke mulig å skaffe Stesolid i injiserbar emulsjonsform. Legemiddelverket har derfor bestemt at apotek i stedet kan levere ut diazepam i injiserbar oppløsning (diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske), som er tilsvarende Stesolid injeksjon, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. Vedtaket er gyldig til 15.12.2021.

Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. På grunn av mangel på diazepam injeksjonsvæske til mennesker er det spesielt viktig at veterinærer rekvirerer veterinærpreparat med diazepam.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Stesolid injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med diazepam injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med diazepam. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette. Diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en vandig løsning som i tillegg kan inneholde propylenglykol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Tillatelsen til utlevering av utenlandske pakninger av Stesolid inj. uten søknad om godkjenningsfritak gjelder ikke for bruk til dyr. Rekvirering av diazepam til dyr.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Stesolid injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med diazepam injeksjonsvæske på apoteket.
 • Utenlandske pakninger kan inneholde andre hjelpestoffer.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Stesolid. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -90. ICD: -90.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 03.04.2020

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 15.12.2021.

Oppdatert: 01.03.2021

Publisert: 31.08.2018

​Fant du det du lette etter?