​Stesolid injeksjonsvæske inneholder virkestoffet diazepam som virker beroligende, angstdempende og muskelavslappende. Stesolid injeksjonsvæske brukes ved behov for rask effekt av diazepam i behandling av akutte uro- og angsttilstander, ved feberkramper hos barn, forebyggende mot feberkramper, epileptiske anfall eller andre krampetilstander. Stesolid injeksjonsvæske brukes også som beroligende middel før ubehagelige undersøkelser, operative inngrep og som innledning til narkose.

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, som er tilsvarende Stesolid injeksjon, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 15.11.2018.

Da det kan være problemer med å få tak i utenlandske pakninger har Nasjonalt mangelsenter for legemiddelmangel og – beredskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) publisert råd på sine nettsider. Les rådene her. Det oppfordres bl.a. til å benytte alternativer og til ikke å kaste pakninger som utløp i september.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Stesolid. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -90. ICD: -90.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 31.08.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 15.11.2018.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Stesolid injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med diazepam injeksjonsvæske
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med diazepam. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Stesolid injeksjonsvæske eller utenlandsk pakning med diazepam injeksjonsvæske ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Stesolid injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med diazepam injeksjonsvæske på apoteket
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
​Fant du det du lette etter?