​​​​Stesolid Prefill inneholder virkestoffet diazepam og er et legemiddel mot angst, insomni (særlig ledsaget av angst), akutt psykotisk angst og uro, epileptiske anfall og feberkramper.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut danske pakninger med diazepam rektalvæske, tilsvarende til Stesolid Prefill rektalvæske, 5x2 ml. Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.03.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

På grunn av mangel på Stesolid Prefill har Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn lagt ut råd på sin nettside.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Stesolid Prefill rektalvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med diazepam på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • På grunn av mangel på Stesolid Prefill har Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn lagt ut råd på sin nettside.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Stesolid Prefill rektalvæske.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Stesolid Prefill ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med diazepam. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Stesolid Prefill rektalvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med diazepam rektalvæske dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Stesolid Prefill rektalvæske som inneholder diazepam kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.
Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  o ICPC: -90, N88
  o ICD: -90, G40
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 19.12.2019

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.03.2021.

Oppdatert: 30.07.2021

Publisert: 23.12.2019

​Fant du det du lette etter?