​​​​Stesolid inneholder virkestoffet diazepam og brukes mot angst, søvnvansker (særlig ledsaget av angst), akutt psykotisk angst og uro, og epileptiske anfall og feberkramper.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Stesolid 10 mg stikkpiller, 10 stk. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.11.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Dersom behandling med Stesolid stikkpiller skal fortsette etter 15.11.2021 må det søkes om godkjenningsfritak og individuell refusjon. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Stesolid 10 mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med diazepam på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Ved forskriving av nye resepter etter 15.11.2021 kan Stesolid stikkpiller være tilgjengelige gjennom spesielt godkjenningsfritak, og lege kan søke om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten sin.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med diazepam stikkpiller.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Stesolid ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med diazepam. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten    kan få annen behandling.
 • Etter 15.11.2021 vil dette legemidlet kun være tilgjengellig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme innhold og tilnærmet samme virkning.
 • På grunn av mangel på Stesolid 10 mg stikkpiller kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med diazepam stikkpiller dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Etter 15.11.2021 vil dette legemidlet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak og du vil derfor måtte få ny resept fra legen din dersom du skal fortsette behandling med Stesolid stikkpiller.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Stesolid stikkpiller som inneholder diazepam kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90
  • ICD: -90
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 05.06.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.11.2021. 

Bruk ny søknadsløsning for blå resept etter 15.11.2021

Dersom behandlingen skal fortsette etter 15.11.2021 må det søkes om godkjenningsfritak og individuell refusjon. Leger oppfordres til å bruke søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke, og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo. no

Oppdatert: 20.08.2021

Publisert: 05.06.2020

​Fant du det du lette etter?