​Strattera 4 mg/ml mikstur, oppløsning, brukes til behandling av «Attention Deficit/Hyperactivity Disorder» (ADHD) hos barn ≥ 6 år, ungdom og voksne som del av et omfattende behandlingsprogram. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut mikstur med atomoksetin i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Strattera 4 mg/ml mikstur, oppløsning. Vedtaket er gyldig til 28.02.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Strattera 4 mg/ml mikstur, oppløsning, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemiddelet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske flaskene legemiddelverket har godkjent for utlevering.
 • Vær også nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med det legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk flaske med atomoksetin.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Strattera 4mg/ml mikstur, oppløsning og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med atomoksetin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Strattera 4 mg/ml mikstur, oppløsning, eller utenlandske flasker ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangel på Strattera 4 mg/ml mikstur, oppløsning kan du bli tilbudt utenlandske flasker med atomoksetin.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Publisert: 10.12.2018

​Fant du det du lette etter?