​Surmontil inneholder virkestoffet trimipramin. Surmontil brukes til pasienter med depresjon. Det brukes også forsøksvis ved irritabel mage-tarm syndrom.

Legemidler som kan brukes i stedet

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut Surmontil 25 mg, 50 tabletter i sveitsiske pakninger. Tillatelsen er gitt til innehaveren av markedsføringstillatelsen. Vedtaket er gyldig til 01.04.2020.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Surmontil 25 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel som inneholder trimipramin på apoteket
  • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff

​Råd til apotek

  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Surmontil 25 mg, 50 pk
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Surmontil ved utlevering av utenlandsk pakning
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med trimipramin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få alternativ behandling

Råd til pasienter

  •  På grunn av mangelen på Surmontil 25 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med trimipramin tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept
  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

​Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at sveitsiske pakninger med trimipramin 50 tabletter kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere disse pakningene på §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:
Refusjonskode:
ICPC: -73
ICD: -F3
TK.nummer: 0366
Vedtaksdato: 02.05.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.04.2020.

 

 

 

​Fant du det du lette etter?