​Surmontil inneholder virkestoffet trimipramin. Surmontil brukes til pasienter med depresjon. Det brukes også forsøksvis ved irritabel mage-tarm syndrom.

Legemidler som kan brukes i stedet

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut Surmontil 25 mg, 50 tabletter i sveitsiske pakninger. Tillatelsen er gitt til innehaveren av markedsføringstillatelsen. Vedtaket er gyldig til 01.04.2020.

Statens legemiddelverk har også bestemt at apotek inntil videre kan levere ut Surmontil 10 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Tillatelsen er gitt til grossister. Vedtaket er gyldig til 01.04.2020.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Surmontil 10 mg og 25 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel som inneholder trimipramin på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Dersom utenlandske pakninger med Surmontil 10 mg ikke er tilgjengelig, kan utenlandske pakninger med Surmontil 25 mg (med delestrek) utleveres, i samråd med rekvirent. Dosen til pasienten vil dermed bli 12,5 mg istedet for 10 mg. Apotek eller pasient tar kontakt for å avtale dette byttet.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Surmontil 10 mg eller 25 mg.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Surmontil ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med trimipramin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger med Surmontil 10 mg ikke er tilgjengelig, kan utenlandske pakninger med Surmontil 25 mg (med delestrek) utleveres, etter samråd med rekvirent. Dosen til pasienten vil dermed bli 12,5 mg istedet for 10 mg. Apotek eller pasient tar kontakt med rekvirent for å avtale dette byttet.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få alternativ behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Surmontil 10 mg og 25 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med trimipramin tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Dersom utenlandske pakninger med Surmontil 10 mg ikke er tilgjengelig, kan utenlandske pakninger med Surmontil 25 mg (med delestrek) utleveres, etter samråd med rekvirent. Dosen vil da bli 12,5 mg istedet for 10 mg. Apotek eller pasient tar kontakt med rekvirent for å avtale dette byttet.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

​Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med trimipramin 10 mg og 25 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere disse pakningene på §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
    • ICPC: -73
    • ICD: -F3
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 02.05.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.04.2020.

Oppdatert: 01.11.2019

Publisert: 02.05.2019

​Fant du det du lette etter?