​​​​Synfase inneholder virkestoffene noretisteron og etinyløstradiol og er et antikonsepsjonsmiddel.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Synfase tabletter, 3 x 21 stk,  3 x 28 stk og 6 x 21 stk er forventet tilgjengelig fra 12.07.2021.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Synfase tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.07.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Synfase tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med noretisteron/etinyløstradiol på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Synfase tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Synfase ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med noretisteron/etinyløstradiol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Synfase tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Pasienter bør unngå opphold i behandlingen grunnet økt risiko for uønsket svangerskap. Bruk sikker prevensjon hvis slik opphold ikke kan unngås.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.07.2021.

Støtte til prevensjon for brukere mellom 16 og 22 år

Helsedirektoratet tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Synfase tabletter som inneholder noretisteron og etinyløstradiol kan utleveres på bidragsordningen ved legemiddelmangel. Det er foreløpig ikke teknisk mulig å registrere utenlandske pakninger på bidragsordningen i FarmaPro. Kunden må derfor betale full pris på apoteket, og sende kvitteringen og søknad om bidrag til Helfo. Se informasjon og søknadsskjema.

Helsedirektoratets tillatelse er gyldig til 15.07.2021.

Oppdatert: 29.07.2021

Publisert: 17.06.2020

​Fant du det du lette etter?