​Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske inneholder virkestoffet flekainidacetat og er profylaktisk behandling ved alvorlige og sterkt invalidiserende supraventrikulære arytmier.

Råd til leger

  • Det er begrenset tilgang på Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske frem til uke 12.
  • Hvis ikke Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske er tilgjengelig må annen behandling brukes.
​Fant du det du lette etter?