​Tenofovirdisoproksil er et antiretroviralt legemiddel til behandling av HIV-1-infeksjoner og hepatitt B-infeksjoner hos voksne. Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva og forventet levering er utsatt til 01.03.2018.

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tenofovirdisoproksil i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.01.2018, med forlengelse til 31.03.2018.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Tenofovir disproxil Teva, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Tenofovir disoproxil Teva og gi det til kunden ved utlevering av utenlandske pakninger
  • Apoteket bør skrive på etiketten at det er byttet legemiddel
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette
  • For refusjon må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og H-resept i FarmaPro 

Råd til pasienter  

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
​Fant du det du lette etter?