​Tenofovirdisoproksil er et antiretroviralt legemiddel til behandling av HIV-1-infeksjoner og hepatitt B-infeksjoner hos voksne. Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva med forventet levering 01.01.2018.

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tenofovirdisoproksil i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.01.2018.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Tenofovir disproxil Teva, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Tenofovir disoproxil Teva og gi det til kunden ved utlevering av utenlandske pakninger
  • Apoteket bør skrive på etiketten at det er byttet legemiddel
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette
  • For refusjon må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 4 i FarmaPro 

Råd til pasienter  

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
​Fant du det du lette etter?