Teveten Comp brukes mot høyt blodtrykk.                 

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut eprosartan/hydroklortiazid i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte legemidlet igjen kan leveres, foreløpig satt til 15.09.2017. 

 Råd til leger

 • Pasienter som bruker Teveten Comp, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket
 • Som alternativ til Teveten Comp, kan Teveten 600 mg tabletter gis sammen med hydroklortiazid, eller bytte til annen angiotensin II-reseptorantagonist i kombinasjon med hydroklortiazid

Råd til apotek

 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning
 • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Teveten Comp og gi det til kunden
 • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ, dersom eprosartan/hydroklortiazid tabletter ikke kan skaffes

Råd til pasienter  

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder eprosartan/hydroklortiazid kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Teveten Comp «BGP».
Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering av blå resept:

 • Refusjonskode:
  ICPC: K86, K87.
  ICD: I10, I11, I12, I13, I15
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 13.07.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, satt til 15.09.2017. 

​Fant du det du lette etter?