Teveten 600 mg tabletter «Mylan» inneholder virkestoffet eprosartan og brukes mot essensiell hypertensjon.  

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Teveten 600 mg tabletter fra Mylan er forventet tilgjengelig fra 02.10.2020. 

Teveten 600 mg tabletter fra 2care4 har ustabil forsyning i tiden fremover.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Teveten 600 mg tabletter må få en annen behandling.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Kontakt lege dersom rekvirert legemiddel eller tilsvarende ikke er tilgjengelig, slik at pasienten kan få en annen behandling. 

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 02.10.2020

Publisert: 12.06.2020

​Fant du det du lette etter?