Da det oppsto mangel på Toctino, bestemte Statens legemiddelverk at norske apotek inntil videre kunne levere ut kapsler som inneholder alitretinoin, med styrkene 10 mg og 30 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. For at apotekene skal kunne selge ut beholdningen, er vedtaket forlenget til 30.09.2017.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrert alitretinoin kapsler kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Toctino kapsler. Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: S87, S88. ICD: L20, L23, L24, L30
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 15.02.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.
Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig forlenget til 30.09.2017.

​Fant du det du lette etter?