​​​​​​​Toctino kapsler «Stiefel»  inneholder virkestoffet alitretinoin, som brukes til å behandle voksne med sterk, kronisk håndeksem som ikke er blitt bedre etter all annen lokal behandling, inkludert steroider.

Da det ikke finnes direkte tilsvarende legemidler på det norske markedet, har Statens legemiddelverk bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut kapsler som inneholder alitretinoin med styrke 10 mg og 30 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 15.08.2017.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrert alitretinoin kapsler kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Toctino kapsler. Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: S87, S88. ICD: L20, L23, L24, L30
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 15.02.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.
Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 15.08.2017.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.​​