​Det er foreløpig ukjent hvor lenge mangelsituasjonen vil vare, men i beste fall vil den være over i juni 2017. Styrken på 10 mg vil fortsatt være tilgjengelig. Tolvon er et legemiddel i gruppen antidepressiva som inneholder virkestoffet mianserin.

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut mianserin 30 mg tabletter i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 1. juli 2017.

Råd til leger

 • Pasienter som skal bruke Tolvon 30 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Tolvon og gi det til kunden.
 • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at tabletter som inneholder mianserin kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Tolvon "MSD" tabletter. Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC; -73
  ICD; -F3
 • TK.nummer: 0366

Vedtaksdato: 16.02.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.07.2017.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

 

​Fant du det du lette etter?