Se nyheten «Salgsstopp på blodtrykksmedisiner med valsartan»

Dersom det blir mangel på valsartan og pasientene må bytte behandling, er det viktig at leger og ansatte i apotek vet hvordan dette skal håndteres. Se våre råd nedenfor. 

Angiotensin II-antagonister har såpass like egenskaper at pasientene stort sett vil få den samme behandlingsmessige effekt ved overgang fra ett legemiddel til et annet legemiddel i denne gruppen.

For å redusere problemene med mangel på legemidler som inneholder valsartan bør ingen pasienter starte med valsartan inntil leveringssituasjonen er normalisert. Dette gjelder ikke legemidler som inneholder kombinasjonen av valsartan og amlodipin, eller valsartan, amlodipin og hydroklortiazid samt valsartan-sakubitril. Disse er ikke rammet av mangelsituasjonen og kan forskrives som vanlig.

Råd til leger ved bytte til annet legemiddel:

  • Ved overgang fra valsartan til et tilsvarende legemiddel er det viktig å velge en dose som omtrent tilsvarer valsartandosen. I tabellen nedenfor er angiotensin II-antagonister og antgiotensin II-antagonister i kombinasjon med hydroklortiazid listet opp sammen med aktuelle doseringsintervaller. En pasient som står på lav dose valsartan bør gå over til en lav dose av et annet tilsvarende legemiddel, mens en som bruker høy dose bør gå over til en høy dose av et annet tilsvarende legemiddel.
  • Pasienter som bruker kombinasjonen av valsartan og hydroklortiazid bør gå over til et tilsvarende kombinasjonspreparat. Legen kan ta utgangspunkt i hydroklortiaziddosen og velge legemiddel etter dette. 
  • Det vil i de fleste tilfeller ikke være nødvendig å bytte tilbake til valsartan på et senere tidspunkt, men dette må vurderes individuelt hos hver enkelt pasient. For mer detaljert informasjon om hvert enkelt legemiddel vises det til Felleskatalogen. 
  • I forbindelse med bytte til annen behandling kan det være nyttig å sjekke kjernejournalen for å se hvilke legemidler pasienten tidligere har fått på apoteket. Det kan også være nyttig å sjekke e-resepter og eventuelt endre eller trekke tilbake resepter dersom det er nødvendig.

Tabell: Oversikt over angiotensin II-antagonister og antiotensin II-antagonister i kombinasjon med hydroklortiazid

​Virkestoff(er)​Styrker som er i salg i NorgeDoseringsintervall​
​Valsartan​40 mg,
80 mg,
160 mg og
320 mg tabletter
3 mg/ml mikstur
​40 mg - 320 mg daglig
​ Valsartan/hydroklortiazid​80 mg/12,5 mg,
160 mg/12,5 mg,
160 mg/25 mg,
320 mg/12,5 mg og
320 mg/25 mg tabletter
​80 mg/12,5 mg –
320 mg/25 mg daglig
​Eprosartan​ 600 mg tabletter​600 mg daglig
​Eprosartan/hydroklortiazid ​600 mg/12.5 mg tabletter ​ 600 mg/12,5 mg daglig
​Irbesartan​150 mg og
300 mg tabletter
​75 mg - 300 mg daglig
​Irbesartan/hydroklortiazid150 mg/12,5 mg,
300 mg/12,5 mg og
300 mg/25 mg tabletter
​150 mg/12,5 mg –
300 mg/25 mg daglig
​Kandesartan​4 mg,
8 mg,
16 mg og
32 mg tabletter
​4 mg - 32 mg daglig
​Kandesartan/hydroklortiazid8 mg/12,5 mg,
16 mg/12,5 mg og
32 mg/12,5 mg tabletter
​8 mg/12,5 mg –
32 mg/12,5 mg daglig
​Losartan 12,5 mg,
50 mg og
100 mg tabletter
2,5 mg/ml mikstur
​ 12,5 mg - 100 mg daglig
​Losartan/hydroklortiazid​50 mg/12,5 mg,
100 mg/12,5 mg og
100 mg/25 tabletter
​50 mg/12,5 mg –
100 mg/25 mg daglig
​Olmesartan 10 mg,
20 mg og
40 mg tabletter
​10 mg - 40 mg daglig
​Telmisartan​40 mg og
80 mg tabletter
​20 mg - 80 mg daglig
​Telmisartan/hydroklortiazid​80 mg/12,5 mg og
80 mg/25 mg tabletter
80 mg/12,5 mg –
80 mg/25 mg daglig

Kontroll etter bytte

Det vil i de fleste tilfellene ikke være nødvendig med kontroller utover de vanlige kontrollene ved ukomplisert høyt blodtrykk og normal nyrefunksjon. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, hjertesvikt eller andre komplikasjoner kan det være nyttig med kontroll 2-3 uker etter bytte for å vurdere virkning og etterlevelse av behandlingen.

Råd til apotek:

  • Dersom det er mangel på legemidler som inneholder valsartan og pasienten ikke kan få sin vanlige behandling må apoteket be pasienten om å ta kontakt med fastlegen for å få resept på nye legemidler.
  • Ved behov kan det være nyttig å gi pasienten en utskrift av ekspederbare e-resepter som pasienten kan ta med til legen når han skal få ny resept.
  • I en mangelsituasjon kan det kan være nyttig hvis apoteket kan ekspedere noen få tabletter til pasienter som er helt tomme for legemidler dersom det er vanskelig å få kontakt med lege som kan skrive ut ny resept samme dag. 

Råd til pasienter:

  • Det kan oppstå mangel på legemidler som inneholder valsartan. Det kan derfor være nødvendig å bytte til et annet legemiddel med tilsvarende virkning.
  • Du vil få informasjon på apoteket om det legemidlet du vanligvis bruker kan skaffes eller om du må ta kontakt med fastlegen for å få ny resept.
  • Det finnes flere legemidler med tilnærmet samme virkning som valsartan slik at du vil få behandling som er like god som den du vanligvis bruker.

 

Se også... 

​Fant du det du lette etter?