Vancomycin Xellia er et antibiotisk legemiddel som brukes til behandling av antibiotika-assosiert enterokolitt forårsaket av Clostridium difficile.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut vankomycin i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, og er foreløpig satt til 15.05.2018.

Råd til leger

  • Pasienter som skal bruke, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Vancomycin Xellia og gi det til kunden.
  • Apotek bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene/kapslene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotek må derfor være nøye med å informere kundene om dette

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at uregistrerte kapsler som inneholder vankomycin kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Vancomycin Xellia. Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: B99. ICD: D80, D81, D82, D83, D84
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 15.01.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 15.05.2018.

​Fant du det du lette etter?