Ventoline inneholder virkestoffet salbutamol, og brukes i behandling av bronkialspasmer ved astma, kronisk bronkitt, emfysem og KOLS hos voksne, unge og barn over 4 år.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut salbutamol inhalasjonsvæske 1 mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml til nebulisator, oppløsning, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Canada. Vedtaket er gyldig til 01.01.2020

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Ventoline inhalasjonsvæske, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med salbutamol inhalasjonsvæske.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Ventoline inhalasjonsvæske og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med salbutamol. Dette kan i svært sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med lege for å finne et alternativ dersom Ventoline inhalasjonsvæske eller utenlandsk pakning med salbutamol ikke kan skaffes.

Råd til pasienter og pårørende

 • På grunn av mangelen på Ventoline inhalasjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med salbutamol på apoteket.
 • Vær nøye med at doseringen blir riktig.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med salbutamol inhalasjonsvæske 1 mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml til nebulisator, oppløsning, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Ventoline. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: R95, R96, T99. ICD: J43, J44, J45, E84.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 06.07.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.01.2020.

​Fant du det du lette etter?