Vetoryl vet. 10 mg inneholder virkestoffet trilostan og brukes ved hyperadrenokortisisme hos hund (Cushings sykdom), både hypofyse- og binyrebetinget form.

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Vetoryl vet. 5 mg kapsler, uten at veterinær trenger å søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak. Det kan leveres ut 5 mg kapsler selv om dyreeier har resept på 10 mg kapsler. Vedtaket er gyldig til 01.02.2020.

Råd til veterinærer

  • Dyreeiere som bruker Vetoryl 10 mg til sine dyr bør få informasjon om at de kan få utlevert en annen styrke av legemidlet på apoteket inntil 10 mg kapsler er tilgjengelig igjen.
  • Du trenger ikke skrive ny resept dersom dyreeier har en gyldig resept på 10 mg kapsler.
  • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

Råd til apotek

  • Ved utlevering av en annen styrke enn det som er oppgitt på resepten må dyreeier gjøres oppmerksom på doseringen.
  • Gi dyreeier en kopi av norsk pakningsvedlegg for Vetoryl 10 mg ved utlevering.
  • Om mulig bør forskrivende veterinær gjøres oppmerksom på at det er utlevert annen styrke.
​Fant du det du lette etter?