​Xanor inneholder virkestoffet alprazolam og brukes mot panikklidelse hos voksne der andre behandlingsalternativer ikke er tilstrekkelig.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at Pfizer kan levere ut alprazolam 1 mg tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Xanor 0,5 mg eller 1 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med alprazolam. Dette kan i svært sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe, må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med alprazolam.
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Xanor ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med alprazolam. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
  • På grunn av mangelen på Xanor 0,5 mg og 1 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med alprazolam, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg utenlandske pakninger må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept. 

Publisert: 20.06.2019

​Fant du det du lette etter?