Zantac inneholder virkestoffet ranitidin, som virker ved at produksjonen av magesyre hemmes. Zantac brukes mot sure oppstøt og halsbrann.

Statens legemiddelverk har bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut ranitidin tabletter og brusetabletter i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres. Vedtaket er forlenget flere ganger, og er foreløpig satt til 30.04.2018.

For bruk til dyr må veterinær søke om spesielt godkjenningsfritak som normalt.

Råd til leger

  • Pasienter som skal bruke Zantac bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Zantac og gi det til kunden.
  • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i brusetablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte brusetabletter og tabletter som inneholder ranitidin kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Zantac "GlaxoSmithKline AS". Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: -51, D84. ICD: K21, Z94
  • TK.nummer: 0366

Vedtaksdato: 14.09.2015

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres. Vedtaket er forlenget flere ganger, og foreløpig satt til 30.04.2018.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.​​

​Fant du det du lette etter?