​Zofran inneholder ondansetron som brukes som profylakse og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytostatikabehandling, stråleterapi og postoperativ kvalme og brekninger. I tillegg brukes den til behandling av kjemoterapi-indusert kvalme og brekninger (CINV) hos barn ≥ 6 måneder.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut ondansetron mikstur i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 31.03.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med ondansetron mikstur 0,8 mg/ml utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må de uregistrerte pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -53, -81, -90, B99 / ICD: -53, -81, -90, D80, D81, D82, D83, D84
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 22.11.2018

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 31.03.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Zofran mikstur bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med ondansetron mikstur
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Zofran mikstur ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ondansetron. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med legen dersom ondansetron mikstur ikke kan skaffes for å finne et alternativ

Råd til pasienter 

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
 • På grunn av mangelen på Zofran kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ondansetron på apoteket.

Publisert: 23.11.2018

​Fant du det du lette etter?