​Problemene oppsto 1. januar 2019 da NMD overtok ansvaret for multidoseleveransen til 72 kommuner. NMD melder til Legemiddelverket at feilene har oppstått som følge av legemiddelmangel og feil ved manuell overføring av informasjon til deres multidosesystem. NMD-apoteket jobber nå med å kontakte legene som har berørte pasienter.

Helsetjenesten i kommunene har jobbet hardt for å korrigere manglene slik at det ikke skulle gå ut over pasientene. Likevel er Legemiddelverket bekymret for at pasienter ikke alltid har fått den behandlingen de skulle hatt.  

Mange pasienter rammet

Problemene kan ha rammet opptil 7000 pasienter. Det er særlig legemiddelmangel som er en utfordring og dette er vanskelig å håndtere i multidose. 
- De mest alvorlige eksemplene på legemidler som mangler er vanndrivende medisin som brukes ved hjertesvikt, smertestillende og beroligende, medisiner som regulerer hjerterytme og medisin som forebygger urinveisinfeksjon. Vi har foreløpig ikke fått noen rapporter om pasientskader. Leger som mistenker pasientskade som følge av dette bør melde fra til fylkeslegen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.
- Vi er også opptatt av at NMD må være rustet til å håndtere de multidose-leveransene de har påtatt seg ansvaret for, også ved legemiddelmangel. Vi kommer til å gjennomføre tilsyn med det ansvarlige NMD-apoteket som leverer multidosepakkene til de 72 kommunene, fortsetter Madsen.

Råd til helsepersonell:

  • Legemidler som mangler i multidose står oppført under «leveringsvansker» i ordinasjonskortet.
  • Ansatte i hjemmesykepleien eller sykehjem som mottar multidoserullene, må sjekke på ordinasjonskortene om det mangler legemidler i posene.
  • Når det mangler legemidler i multidose, er det viktig at legen blir gjort oppmerksom på dette slik at pasienten eventuelt kan få alternativ behandling.

Råd til pasienter:

  • Mange pasienter har fått multidoseposer som har manglet ett eller flere av legemidlene som skulle vært i posen. Det er derimot ikke noe feil med de legemidlene som ligger i posen, du kan trygt ta disse.
  • Fortsett å ta de legemidlene du har fått. Ta kontakt med den du får multidose av hvis du er usikker på om det mangler legemidler i posene. 
  • Det er viktig at din lege får informasjon hvis det mangler noen legemidler i multidosen din. 

Fakta om multidose

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser (dosetter) til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Det er med på å sikre riktig legemiddelbruk og å gjøre det enklere for brukeren. Multidose er spesielt nyttig for hjemmesykepleien og på sykehjem.
​Fant du det du lette etter?