- Vi tester nå ut et medisinrådark med forståelig, kort og oversiktlig informasjon som fokuserer på det viktigste pasienten trenger å vite for selv å optimalisere bruken. Informasjonen er tenkt som et supplement til pakningsvedlegget, ikke en erstatning, forteller Dag Jordbru i avdeling for Legemiddelinformasjon.

Vektlegger riktig bruk

Medisinrådarket gir kort informasjon som kan bidra til riktig bruk, svarer på ofte-stilte-spørsmål og beskriver de bivirkningssymptomene som pasienten skal være særlig oppmerksomme på. Oppsettet er utskriftsvennlig, standardisert og oversiktlig, med ikonbruk og lite tekst.

Piloten har to medisinrådark

For å teste ut konseptet er medisinråd laget for to av de mest brukte legemidlene målt i døgndoser: penicillin og acetylsalisylsyre.

- I høst har vi testet ut medisinrådarkene hos noen fastleger og pasienter, og fått innspill fra farmasøyter. Så langt er tilbakemeldingene veldig gode, sier Jordbru.

Se medisinrådarkene:

Kort om prosjektet 

Bakgrunn

Pakningsvedlegget inneholder viktig informasjon, men undersøkelser viser at få leser det, mange synes det er vanskelig å forstå og skremmes av bivirkningsinformasjonen.

Mål

Medisinrådark skal føre til bedre medisinbruk ved å vektlegge hva pasienten kan og bør gjøre.

Innhold

Gir kort informasjon som kan bidra til riktig bruk, svarer på ofte-stilte-spørsmål og beskriver de viktigste og alvorligste bivirkningene.

Informasjon som først og fremt er beregnet på legen (for eksempel indikasjon, interaksjoner, kontraindikasjoner og dosering) er ikke med. 

Krav til oppsett

Standardisert, oversiktlig, lite tekst, ikonbruk og utskriftvennlig størrelse og farge.

Oppdateres fortløpende. Skrives ut fra nett og leveres ut hos lege/apotek. 

Hvilke legemidler begynner vi med?

Volum først: Størst brukergrupper = størst samlet nytte. Begynner med to av de største i DDD som pilot: Penicillin og Acetylsalisylsyre.

​Fant du det du lette etter?