Området medisinsk utstyr ligger under legemiddelverkene i Danmark og Sverige, og det samme gjelder også i de fleste andre EU-land. Den teknologiske utviklingen på området går fort. Nytt regelverk for medisinsk utstyr ble vedtatt av EU-parlamentet 5. april 2017. Overføringen av feltet fra Helsedirektoratet til Legemiddelverket skal ses i sammenheng med innføringen av nytt regelverk.

– Vi ser frem til å ta over ansvaret for dette spennende fagområdet og få nye dyktige kollegaer ombord. Her er det mange spennende synergieffekter og muligheter fremover som vi gleder oss til å utforske, sier direktør Audun Hågå.

Hva overføres?

Det er ansvaret for produktregelverket som overføres (forvaltning av lov og forskrift om medisinsk utstyr). Overføringen innebærer ikke noen endring av ansvar eller roller knyttet til blåresept/HELFO/refusjon av medisinsk forbruksmateriell.

Ansvarsoverføringen påvirker heller ikke elektromedisinsk utstyr der ansvaret ligger hos direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ny kontaktinformasjon for medisinsk utstyr fra 1.1.2018

Melding av korrigerende tiltak og uønsket hendelse med medisinsk utstyr

For virksomheter

Fra 1. januar 2018 benyttes nytt elektronisk skjema på Legemiddelverkets nettsider. Skjemalenke: https://no.surveymonkey.com/r/hendelse-med-medisinsk-utstyr

For produsent, ansvarlig representant og omsetter:

Meldeskjema ligger under Guidance MEDDEVs, 2.12 Market surveillance.

Manufacturer Incident Report - MIR (ec.europa.eu)

Fra 1. januar 2018 sendes skjemaet på e-post til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no  

​Fant du det du lette etter?