​Følgende legemidler med melatonin har MT og markedsføres i Norge:

 • Melatonin Unimedic. Melatonin mikstur 1 mg/ml.
  Indikasjon: Insomni hos barn og ungdom i alderen 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelige. Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.
 • Melatonin AGB. Melatonin tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg.
  Indikasjon: Insomni hos barn og ungdom i alderen 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelige. Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.
 • Melatonin Orifarm. Melatonin tablett 2 mg og 3 mg.
  Indikasjon: Insomni hos barn og ungdom 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelig. Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.
 • Melatonin Orion. Melatonin tablett 3 og 5 mg 
  Indikasjon: Kortvarig behandling av jetlag.
 • Circadin Neurim, Circadin Orifarm, Mecastrin, Melatonin Teva. 
  Melatonin depot 2 mg.
  Indikasjon: Kortvarig behandling av primær insomni hos pasienter ≥55 år.
 • Slenyto.​Melatonin depot 1 mg og 5 mg.
  Indikasjon: Insomni hos barn 2-18 år ved autismespekter-forstyrrelse (ASD) og Smith-Magenis syndrom.​​

Forhåndsgodkjent refusjon for behandling med melatonin

Melatonin AGB (melatonin tablett 1, 2, 3, 4 og 5 mg), Melatonin Orifarm (melatonin tablett 3 mg) og Melatonin Unimedic (melatonin mikstur 1 mg/ml) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for behandling av insomni ved ADHD hos barn (fra 6 til og med 17 år) hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig.

Pasienten må ha:

 • nedsatt funksjon på dagtid med enten økt søvnighet/tretthet eller humørsvingninger eller svekket kognitivfungering eller svekket sosial fungering eller økt ulykkesrisiko eller fysisk ubehag eller bekymring omkring søvn.​
 • minst tre dårlige netter per uke eller døgnrytme som ikke lar seg normalisere.

Slenyto (Melatonin depottabletter 1 og 5 mg) har forhåndsgodkjent refusjon for behandling av insomni hos barn og ungdom mellom 2 og 18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS)

Individuell stønad for behandling med melatonin

Helfo yter individuell stønad for melatonin-produkter ved ulike søvnforstyrrelser.

Om pasienten har vedtak om individuell stønad fra HELFO for uregistrerte tabletter eller kapsler med 3 mg melatonin vil disse vedtakene også gjelde for Melatonin AGB og Melatonin Orifarm. Det samme gjelder for pasienter som har vedtak for uregistrert mikstur eller dråper med 1 mg/ml melatonin.​

Les mer om regelverk og takster for melatonin på HELFO sine nettsider.​

Kosttilskudd med melatonin

Legemiddelverket har bestemt at produkter med melatonin med døgndose inntil 1 mg ikke alltid må klassifiseres som legemiddel. Dette åpner for at melatonin i lave doser kan selges som kosttilskudd. Regelverket for kosttilskudd håndteres av Mattilsynet. I dag selges melatoninprodukter med inntil 1 mg døgndose i butikker og slike produkter er også tillatt for privatimport.​

Se også: Melatonin 3 mg tablett og kapsel fjernes fra negativlista

​Fant du det du lette etter?