​​​​​Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Klikk her for å gå til oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger (bivirkningsrapporten)

 
Hva vet vi om mRNA-vaksinene og “vanlige” blodpropper? 
Det er så langt ikke påvist noen sikker sammenheng mellom koronavaksinene 
Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna) og risiko for «vanlig» blodpropp.
I noen studier, men ikke alle, er det rapportert om flere tilfeller av blodpropp hos de som har fått vaksine. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) følger derfor dette nøye.
 
- En stor andel av den voksne befolkningen er nå vaksinert. Siden blodpropp er en relativt vanlig tilstand, vil det også oppstå blodpropp i tiden etter vaksinasjon uten at det har sammenheng med vaksinen, sier Sigurd Hortemo, overlege ved Legemiddelverket.
 
Per 14. september er det satt over 7.3 millioner doser med mRNA-vaksinene i Norge og det er meldt 296 mistenkte tilfeller av blodpropp etter vaksinering med disse vaksinene. 
Det er kun etter vaksinering med koronavaksinene fra AstraZeneca (Vaxzevria) og Janssen at det er vist en sammenheng med de sjeldne og alvorlige tilfeller med blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger (VITT/TTS). Disse vaksinene tilbys ikke i koronavaksinasjonsprogrammet. 
 
 
Slik melder du bivirk​​ninger   
 
Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:
 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
 • når bivirkningen startet
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose
 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding” via helsenorge.no)   

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • ​bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)
​Fant du det du lette etter?